Tekući račun i žiroračun

Kada sklopiš ugovor o radu sa svojim poslodavcem, poslodavac će te tražiti da mu dostaviš broj svog tekućeg računa, a kako bi na njega mogao uplatiti plaću.

Tekući račun služi za primanje uplata i obavljanje isplata

Brojevi tekućih računa i žiroračuna otvorenih u Hrvatskoj definirani su u formi IBAN (International Bank Account Number) konstrukcije.

Primjer jednog tekućeg računa HR11 2360000 1122334455 pri čemu:

  • HR – označava da je račun otvoren u Republici Hrvatskoj

  • 11 – označava kontrolni broj

  • 2360000 – broj koji ukazuje na banku kod koje je otvoren račun

  • 1122334455 – označava individualni tekući račun klijenta

Nakon što u banci potpišeš ugovor o otvaranju tekućeg računa, banka će ti izdati debitnu karticu i PIN.

PIN je četveroznamenkasti broj koji je povezan s tvojim računom i koji ti omogućava korištenje debitnom karticom.

Svojem računu možeš pristupiti:

  • u poslovnicama banke,

  • na bankomatima,

  • na prodajnim mjestima koja imaju odgovarajući POS terminal,

  • Internetom (e-banking)

  • mobitelom (m-banking).

 Žiroračun je isto bankovni račun kao i tekući račun, no na žiroračun se uplaćuje honorar ili naknada od povremenog posla.

 

>> SLJEDEĆE: PROVJERA ZNANJA - FINANCIJE

Europska unija - Zajedno do fondova. Europski strukturni i investicijski fondovi. ESF - Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je sufinancirala Europska unia iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj računalne aplikacije isključiva je odgovornost Grada Zagreba.