Što su programi osposobljavanja

Programima osposobljavanja se stječe teorijsko i praktično znanje potrebno za obavljanje jednostavnijih poslova.

Na kraju programa osposobljavanja provodi se završna provjera osposobljenosti.

Za upis u neke programe osposobljavanja dovoljna je završena osnovna škola, a za neke je potrebno imati završenu srednju školu.

Po uspješnom završetku programa polaznicima se izdaje Uvjerenje o osposobljenosti.

Programe prekvalifikacija i osposobljavanja provode ustanove za obrazovanje odraslih.

 

>> SLJEDEĆE: ŠTO SU PROGRAMI PREKVALIFIKACIJE

Europska unija - Zajedno do fondova. Europski strukturni i investicijski fondovi. ESF - Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je sufinancirala Europska unia iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj računalne aplikacije isključiva je odgovornost Grada Zagreba.