Ustanove za obrazovanje odraslih

Neke od ustanova za obrazovanje odraslih u Gradu Zagrebu su:

 

>> SLJEDEĆE: PROVJERA ZNANJA - OBRAZOVANJE

Europska unija - Zajedno do fondova. Europski strukturni i investicijski fondovi. ESF - Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je sufinancirala Europska unia iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj računalne aplikacije isključiva je odgovornost Grada Zagreba.