Prijava prebivališta i boravišta

Sigurni smo da si već čuo/čula riječi „prebivalište“ i „boravište“, ali ne znaš što one točno znače.

Što je prebivalište?

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Što je boravište?

Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište se prijavljuje ako traje dulje od 3 mjeseca ili je uvjetovano ostvarivanjem samo pojedinih prava i obveza vezanih uz životne interese (zaposlenje, obrazovanje, dugotrajno liječenje i druge interese).

Prva prijava prebivališta

Zahtjev za prvu prijavu prebivališta podnosiš u policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem želiš prijaviti prebivalište.

Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.

Za prijavu prebivališta, odnosno boravišta u unajmljenom stanu u policijskoj upravi/policijskoj postaji potrebno je:

  • priložiti ovjerenu izjavu najmodavca kojom on daje suglasnost za prijavu prebivališta ili boravišta na adresi stana najmodavca ili

  • priložiti ugovor o najmu stana koji je ovjeren kod javnog bilježnika (u tom slučaju nije potrebna suglasnost najmodavca).

Više detaljnijih informacija o prebivalištu i boravištu, možeš pronaći na službenim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova:

https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/prebivaliste-boraviste-329/329

 

>> SLJEDEĆE: PROVJERA ZNANJA - STANOVANJE

Europska unija - Zajedno do fondova. Europski strukturni i investicijski fondovi. ESF - Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je sufinancirala Europska unia iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj računalne aplikacije isključiva je odgovornost Grada Zagreba.