Dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje ostvaruje se sklapanjem ugovora između osigurane osobe HZZO-a starije od 18 godina života i HZZO-a.

Ugovaranje dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a provodi se na sljedeće načine:

  • pisanom ponudom za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju koja se dostavlja u regionalni ured, područnu službu ili ispostavu osobno ili poštom;

  • elektroničkom poštom popunjavanjem obrasca ponude u elektroničkom obliku (e-ponuda) – osnovom e-ponude ugovor mogu sklopiti samo osobe koje posjeduju napredni elektronički potpis;

  • putem poslodavca; osiguravanjem većeg broja osiguranika poslodavac sa Zavodom može sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranju, čime se obvezuje da će plaćati premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja ili da će premiju obustavljati od neto plaće radnika;

  • on line, putem web shopa u četiri jednostavna koraka.

Prava i obveze iz ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju počinju vrijediti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje nećete morati plaćati troškove zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. To podrazumijeva troškove bolničkog liječenja, specijalističkih pregleda i dijagnostike, ortopedskih i drugih pomagala, stomatološke zdravstvene zaštite i protetike i fizikalne rehabilitacije, kad tu zdravstvenu zaštitu koristite temeljem uputnice HZZO-a i u ustanovama koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om.

Oslobođeni ste i plaćanja troškova liječenja u inozemstvu koje obavljate temeljem rješenja HZZO-a. Ukratko, dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi HZZO pokriva razliku do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisane Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Više detalja o zdravstvenom osiguranju možeš pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: https://hzzo.hr/

 

>> SLJEDEĆE: PROVJERA ZNANJA - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Europska unija - Zajedno do fondova. Europski strukturni i investicijski fondovi. ESF - Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je sufinancirala Europska unia iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj računalne aplikacije isključiva je odgovornost Grada Zagreba.